Edrych ar gynnydd Llywodraeth y DU

Darpara’r dudalen hon drosolwg o gynnydd Llywodraeth y DU wrth gyflawni’i rhwymedigaethau hawliau dynol rhyngwladol ers cyfres ddiwethaf adolygiadau’r CU yn 2016. Cynhaliom asesiad manwl  o 36 o bynciau gwahanol lle mae’r CU wedi argymell y dylai’r DU weithredu i wella mwynhad pobl o hawliau dynol, wedi’i ffocysu ar 2016 ymlaen. Neilltuom statws cynnydd i bob pwnc, gan ystyried y cyd-destun cyn ac yn ystod y pandemig coronafeirws fel ei gilydd. Ceir rhagor o wybodaeth ar ein methodoleg a meini prawf asesu, a beth mae pob statws cynnydd yn ei olygu fan’ma.

Llywodraeth

Dewiswch y llywodraeth yr hoffech ei hasesu

Statws

Dewiswch i ddangos diffiniad
Bu newidiadau cyfreithiol a pholisi i wella amddiffynfeydd hawliau dynol, a chynnydd parhaus wrth fwynhau hawliau dynol yn ymwneud â’r mater hwn ar gyfer y boblogaeth ehangach a/neu grwpiau penodol
Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol ac mae tystiolaeth o gynnydd cynaliadwy cymedrol o ran mwynhau hawliau dynol yn gysylltiedig i'r mater hwn. Fodd bynnag, ar rai o’r hawliau hyn, neu i rai grwpiau, ni chafwyd cynnydd cymharol.
Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.
Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.
Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Mesurau cyffredinol o weithrediad

Iechyd

Addysg

Gwaith

Safonau byw

Cyfiawnder, rhyddid a diogelwch personol

Cymryd rhan

Diweddarwyd ddiwethaf ar 17/11/2021