Edrych ar gynnydd Llywodraeth y DU

Darpara’r dudalen hon drosolwg ciplun o ba mor dda mae Llywodraeth y DU yn cyflawni’i rhwymedigaethau hawliau dynol rhyngwladol. Rydym wedi cyhoeddi asesiadau o’r cynnydd y mae Llywodraeth y DU wedi’i wneud ar draws 36 o wahanol faterion hawliau dynol. Cyhoeddir ein diweddariad nesaf ar 10 Rhagfyr 2021.

Darllen mwy am sut gynhaliom ein hasesiadau.

Llywodraeth

Dewiswch y llywodraeth yr hoffech ei hasesu

Statws

Dewiswch i ddangos diffiniad
Bu newidiadau cyfreithiol a pholisi i wella amddiffynfeydd hawliau dynol, a chynnydd parhaus wrth fwynhau hawliau dynol yn ymwneud â’r mater hwn ar gyfer y boblogaeth ehangach a/neu grwpiau penodol
Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol ac mae tystiolaeth o gynnydd cynaliadwy cymedrol o ran mwynhau hawliau dynol yn gysylltiedig i'r mater hwn. Fodd bynnag, ar rai o’r hawliau hyn, neu i rai grwpiau, ni chafwyd cynnydd cymharol.
Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.
Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.
Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Mesurau cyffredinol o weithrediad

Iechyd

Addysg

Gwaith

Safonau byw

Cyfiawnder, rhyddid a diogelwch personol

Cymryd rhan

Diweddarwyd ddiwethaf ar 16/09/2021