Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 205 results

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 37

Dylai'r llywodraeth: (a) Terfynu defnydd o ataliad am resymau yn ymwneud ag anabledd. Atal defnydd o arfau Taser yn erbyn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.221

Dylai'r llywodraeth: Alinio Deddf Mewnfudo'r Deyrnas Unedig 2016 gyda chyfraith hawliau dynol rhyngwladol, yn cynnwys y CRC. Improve on the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.192

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu tlodi plant. Asesu effeithiau diwygio lles ar blant o deuluoedd difreintiedig. Increase government...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.194

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod cosb corfforol yn cael ei wahardd ym mhob sefydliad addysgol ac arall, ac yn y system...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.195

Dylai'r llywodraeth: Gwahardd cosbau corfforol ym mhob lleoliad, yn cynnwys y teulu. Prohibit corporal punishment in all settings, including the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.196

Dylai'r llywodraeth: Ystyried newid cyfreithiau ar gosbi plant yn gorfforol. Reconsider its position on the legality of corporal punishment of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.197

Dylai'r llywodraeth: Gwahardd cosbi plant yn gorfforol i’w diogelu rhag trais. Ban corporal punishment of children to ensure the full...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.198

Dylai'r llywodraeth: Ystyried gwahardd cosbi plant yn gorfforol. Sicrhau ei fod yn cael ei wahardd ym mhob sefydliad addysgol ac...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.199

Paragraff 134.199 Gwahardd unrhyw gosbau corfforol ar gyfer plant, yn unol â’r CRC. Take further actions in protecting the rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.200

Dylai'r llywodraeth: Datblygu a rhoi ar waith strategaethau cydgysylltiedig i drechu camfanteisio ar a cham-drin plant. Develop and implement comprehensive...

Argymhelliad CU