Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 205 results

Preifatrwydd – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, lansiodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ymgynghoriad ar ddiwygiadau i gyfundrefn diogelu data’r...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 23

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod unrhyw derfynau ar warantau o dreial teg ar gyfer rhesymau diogelwch cenedlaethol (fel gwrandawiadau llys...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.17

Dylai'r llywodraeth: Cymeradwyo'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Ratify the third optional protocol to the Convention on the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.18

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Consider the ratification of the Optional Protocol to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.19

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. In order to further strengthen the fulfilment of children’s...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.20

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Ratify the Optional Protocol to the Convention on the Rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.21

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Consider ratifying the Optional Protocol to the Convention on...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.42

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol ('Confensiwn Lanzarote'). Ratify the Council...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.49

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol ('Confensiwn Lanzarote'). Ratify the Council...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.50

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol ('Confensiwn Lanzarote')." Ratify the Convention...

Argymhelliad CU