Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Darganfuwyd 29 o ganlyniadau

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 25

Dylai'r llywodraeth: (a) Darparu'r CU gyda gwybodaeth fanwl am bob marwolaeth yn y ddalfa ac achosion y marwolaethau hynny....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 21

Dylai'r llywodraeth: (a) Barhau i wella amodau a lleihau gorlenwi mewn carchardai a chyfleusterau cadw eraill, yn cynnwys trwy...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 35

Dylai'r llywodraeth: (a) Diddymu cyfreithiau sy'n caniatáu i bobl gael eu cadw a thrin heb eu cydsyniad ar sail...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 37

Dylai'r llywodraeth: (a) Terfynu defnydd o ataliad am resymau yn ymwneud ag anabledd. Atal defnydd o arfau Taser yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 79

Dylai'r Llywodraeth: Alinio systemau cyfiawnder ieuenctid y Deyrnas Unedig gyda’r CRC ac ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar gyfiawnder...

Argymhelliad CU

Argymhellion UPR 2017, paragraff 134.158

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i leihau'r boblogaeth mewn carchardai, tra’n gwella diogelwch carcharorion. Take concrete measures to reduce the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 61

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu data ar iechyd meddwl plant, gan dalu sylw arbennig i blant mewn sefyllfaoedd bregus. (b)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 55

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sicrhau yr hysbysir awdurdodau diogelu plant pan fydd rhiant yn cael ei garcharu, er mwyn atal...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 40

Dylai'r Llywodraeth: Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i ryddid rhag pob math o drais. (a) Gwahardd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 29

Dylai'r Llywodraeth: (a) Taclo achosion gwraidd marwoldeb babanod a phlant, yn cynnwys amddifadedd ac anghydraddoldeb. (b) Cyflawni gwiriadau awtomatig,...

Argymhelliad CU