Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 24 results

Cam-drin hawliau dynol dramor – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Ebrill 2021, pasiodd Senedd y DUDeddf Gweithrediadau Tramor (Personél Gwasanaeth a Chyn-filwyr), a...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 66

Dylai'r llywodraeth: Gyflwyno diweddariad i'r CU, erbyn 17 Mai 2020, ar y cynnydd a wnaeth o ran gweithredu argymhellion y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.153

Dylai'r llywodraeth: Ystyried alinio ei gyfraith atebolrwydd troseddol corfforaethol gyda chyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau bod cwmnïau yn y Deyrnas...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.135

Dylai'r llywodraeth: Cyflymu'r ymchwiliad i gyhuddiadau o ymwneud personél milwrol Prydeinig mewn camdriniaeth o sifiliaid a charcharorion dramor, a chymryd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.133

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cynnwys yn Adrodd Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig pa gamau a gymerwyd i nodi risgiau o hil-laddiad,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.132

Dylai'r llywodraeth: I ddiogelu'r hawl i fywyd, asesu gwerthu arfau i wledydd ble maent yn debygol o gael eu defnyddio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.127

Dylai'r llywodraeth: Cyflwyno cyfreithiau i ddal cwmnïau'r Deyrnas Unedig yn atebol am dramgwyddau hawliau dynol a niwed amgylcheddol ledled y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 31

Dylai'r llywodraeth: Gymryd camau i atal artaith mewn unrhyw diriogaeth dan reolaeth effeithiol y Wladwriaeth, nid yn unig yn ei...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 33

Dylai'r llywodraeth: Sefydlu ymchwiliad cyhoeddus annibynnol i ymchwilio i honiadau o artaith a cham-drin gan staff y Deyrnas Unedig yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 35

Dylai'r llywodraeth: Sefydlu ymchwiliad ar unwaith i weithredoedd honedig o artaith a chamdriniaeth o garcharorion a gedwir dramor a gyflawnwyd...

Argymhelliad CU