Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 87

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

“Dylai’r Llywodraeth:

Rhoi argymhelliad blaenorol y Cenhedloedd Unedig ar waith ar filwyr sy’n blant sydd wedi eu cipio i bawb dan 18: Sicrhau y gellir carcharu plant pan fetho popeth arall yn unig ac mewn amodau derbyniol. Adolygu a monitro’r amodau hyn yn rheolaidd. Sicrhau y gall plant wedi eu carcharu gael mynediad i weithdrefnau cwyno. Hysbysu rhieni/perthnasau agos am y carchariad.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party implement its previous recommendation on the Optional Protocol, on captured child soldiers (CRC/C/OPAC/GBR/CO/1, para. 29), for all children under 18 years old.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

38 (war and armed conflicts – see ‘Optional protocols’)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 15/03/2022