Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 25 results

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 37

Dylai'r llywodraeth: (a) Terfynu defnydd o ataliad am resymau yn ymwneud ag anabledd. Atal defnydd o arfau Taser yn erbyn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 29

Dylai'r llywodraeth: Ymchwilio i'r nifer anghymesur o bobl dduon a phobl o leiafrifoedd ethnig o fewn y system cyfiawnder trosedd...

Argymhelliad CU

Cyfiawnder ieuenctid – asesu Llywodraeth y DU

Rydym yn croesawu’r gostyngiad yn y nifer o blant yn y ddalfa yn ystod y blynyddoedd diwethaf, tuedd a gyflymodd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Cyfiawnder ieuenctid – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Gorffennaf 2022, cyhoeddodd Swyddfa’r Cabinet ei Adroddiad Blynyddol ar Brif Brosiectau 2021/22. Dynododd...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau yr ymchwilir yn brydlon ac annibynnol i bob achos o drais, yn cynnwys ymosodiad rhywiol, yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 41

Dylai'r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig, gwahardd cosb corfforol yn y teulu ar fyrder. (b) Sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.207

Dylai'r llywodraeth: Ystyried codi’r oedran cyfrifoldeb troseddol, yn unol â safonau rhyngwladol. In line with the recommendations of the Committee...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.205

Dylai'r llywodraeth: Codi’r isafswm oedran cyfrifoldeb troseddol i fodloni safonau rhyngwladol. Terfynu dedfrydau oed awtomatig ar gyfer troseddwyr dan 18...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.206

Dylai'r llywodraeth: Ystyried newid yr isafswm oed atebolrwydd troseddol. Consider revising the minimum age of criminal responsibility...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.208

Dylai'r llywodraeth: Codi’r isafswm oedran cyfrifoldeb troseddol, yn unol â safonau rhyngwladol. Raise the minimum age of criminal responsibility in...

Argymhelliad CU