Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 39 results

Cyfranogiad gwleidyddol a dinesig, yn cynnwys cynrychiolaeth wleidyddol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Rhagfyr 2019, ymrwymodd Llywodraeth y DU i gyflwyno gofynion ID pleidleiswyr mewn gorsafoedd...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: (a) Cynyddu’r nifer o fenywod mewn rolau gwneud penderfyniadau, yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. (b) Dod â’r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 40

Dylai'r llywodraeth, yn unol â chyngor a gyhoeddwyd gan y CU ar fenywod mewn sefyllfaoedd gwrthdaro ac wedi gwrthdaro: (a)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.55

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys cymdeithas sifil mewn prosesau gwneud penderfyniadau yn arbennig parthed rhoi’r argymhellion presennol ar waith. Gwrando ar grwpiau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 25

Dylai'r llywodraeth: Newid cyfreithiau sy'n gwrthod yr hawl i garcharorion wedi eu collfarnu i bleidleisio er mwyn cydymffurfio â’r ICCPR....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 5

Dylai'r llywodraeth: (a) Ymgynghori â rhanddeiliad ar sut i wneud hawliau sifil a gwleidyddol yn realiti i bawb yn y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 12

Dylai'r llywodraeth: Cynyddu ymdrechion tuag at gynrychiolaeth gyfartal i fenywod yn y gwasanaeth sifil a’r farnwriaeth. Gweithredu argymhellion y Panel...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 39

Dylai'r llywodraeth: Adolygu Deddf yr Undebau Llafur 2016. Sicrhau bod pob gweithiwr yn mwynhau hawliau undeb llafur llawn heb ymyrraeth....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 45

Dylai'r llywodraeth: Ymgynghori’n llawn gyda sefydliadau cymdeithas sifil wrth baratoi Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig, ac yn y dilyniant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 50

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod yna gartrefi digonol (yn enwedig cartrefi cymdeithasol), yn arbennig ar gyfer y grwpiau mwyaf difreintiedig,...

Argymhelliad CU