Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 135 results

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 15

Dylai'r llywodraeth: Amddiffyn pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu lluosog a chroestoriadol, yn cynnwys ar sail statws ymfudo, ffoadur neu arall....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 10

Dylai'r llywodraeth: Ymgynghori â’r cyhoedd ar gynlluniau i ddiddymu'r Ddeddf Hawliau Dynol ac ar y cynnig am Fesur Hawliau newydd....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.92

Dylai'r llywodraeth: Gorfodi a chryfhau cyfreithiau i derfynu hiliaeth a gwahaniaethu yn erbyn Sipsiwn, crwydriaid a Roma. Strengthen and activate...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 72

Dylai'r Llywodraeth: Rhannu'r argymhellion hyn yn eang. Ymgynghori gyda sefydliadau cymdeithas sifil yn y cyfnod dilynol a chyn cyflwyno adroddiad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 71

Dylai'r Llywodraeth: Datblygu a gweithredu dangosyddion a meincnodau i fonitro cynnydd ar hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. Ystyried fframwaith y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 70

Dylai'r Llywodraeth: Ystyried cadarnhau cyfamodau hawliau dynol heb eu penderfynu yn cynnwys y Confensiwn ar Ddiogelu Hawliau Holl Weithwyr Mudol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 69

Dylai'r Llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i'r ICESCR i ganiatáu i bobl sy'n teimlo y tramgwyddwyd ar eu hawliau i gwyno...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 25

Dylai'r Llywodraeth: Rhowch ddiwedd ar ddeddfau gwahaniaethol mewn tiriogaethau tramor yn erbyn plant nad ydynt yn 'perthynol', gan gynnwys plant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 73

Dylai'r Llywodraeth: Cyflwyno adroddiad nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 30 Mehefin 2021. Diweddaru ei ddogfen craidd cyffredin....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.56

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Guarantee the applicability of the principles and doctrines...

Argymhelliad CU