Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 135 results

Fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Medi 2022, fe gyflwynodd yr Adran dros Fusnes, Egni a Strategaeth Ddiwydiannol Fil...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 6

Dylai'r llywodraeth: Gwneud hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Sicrhau ble bydd hawliau wedi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 69

Dylai'r Llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i'r ICESCR i ganiatáu i bobl sy'n teimlo y tramgwyddwyd ar eu hawliau i gwyno...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 25

Dylai'r Llywodraeth: Rhowch ddiwedd ar ddeddfau gwahaniaethol mewn tiriogaethau tramor yn erbyn plant nad ydynt yn 'perthynol', gan gynnwys plant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 73

Dylai'r Llywodraeth: Cyflwyno adroddiad nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 30 Mehefin 2021. Diweddaru ei ddogfen craidd cyffredin....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.56

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Guarantee the applicability of the principles and doctrines...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.211

Dylai'r llywodraeth: Parchu egwyddorion Siarter y Cenhedloedd Unedig. Respect the principles and purposes of the Charter of the United Nations...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 41

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod CERD yn berthnasol ym mhob tiriogaeth, yn cynnwys Tiriogaeth Brydeinig Môr India. Ymgynghori'n llawn gyda’r Chagosiaid...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 37

Dylai'r llywodraeth: Ystyried gwahaniaethu croestoriadol wrth gymryd camau i drechu hiliaeth a sectyddiaeth. Darparu gwybodaeth yn Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 35

Dylai'r Llywodraeth: (a) Cymryd camau pellach i derfynu bwlio ac aflonyddu hiliol mewn ysgolion. Gwneud i ysgolion gasglu data ar...

Argymhelliad CU