Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 15

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Amddiffyn pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu lluosog a chroestoriadol, yn cynnwys ar sail statws ymfudo, ffoadur neu arall. Darparu iawndal i ddioddefwyr, a chosbau priodol ar gyfer toriadau.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party, in line with Goal 10 and targets 10.2 and 10.3 of the Sustainable Development Goals, explicitly incorporate in its national legislation protection from multiple and intersectional discrimination on the basis of gender, age, race, disability, migrant, refugee and/or other status, and provide appropriate compensation and redress for victims, and sanctions proportional with the severity of the violation.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

5 (equality and non-discrimination)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/09/2019