Fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol – asesu Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gryfhau’r fframwaith cydraddoldeb a hawliau dynol, gan gynnwys trwy ystyried ymgorffori cyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Fodd bynnag, ceir tystiolaeth gyfyng o ganlyniadau cadarnhaol parhaol i bobl Cymru.

Darllenwch ragor ynglŷn â chamau gweithredu Llywodraethau’r DU a Chymru parthed y fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 10/12/2022