Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.53

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Rhoi Confensiwn 1954 ar Ddiffyg Dinasyddiaeth ar waith, gan sicrhau y gall pobl ym Mhrydain heb ddinasyddiaeth o wlad arall gael mynediad at genedligrwydd Prydeinig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Implement the 1954 Convention on statelessness to ensure that stateless persons in Britain access British nationality (Kenya).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022