Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.35

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cadarnhau’r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol i ddangos ymroddiad i daclo’r mater hwn.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance as an expression of its commitment to addressing this issue (Japan).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022