Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.52

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Cadarnhau’r Confensiwn ar Ddiffyg Cymhwysedd Cyfyngiadau Statudol i Droseddau Rhyfel a Throseddau yn erbyn Dynoliaeth.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ratify the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity (Armenia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022