Cysylltu â ni

Cyngor Os oes angen gwybodaeth, cyngor a chymorth arbenigol ar faterion gwahaniaethu a hawliau dynol a’r gyfraith gymwys, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS). Ymholiadau cyffredinol Os hoffech ganfod rhagor am ein rôl a’n gwaith ymwelwch â gwefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Gallwch gysylltu â ni trwy’r ffurflen ar-lein ar ein tudalen ymholiadau cyffredinol, neu edrychwch ar ffyrdd eraill o gysylltu â ni, gan gynnwys ein gwasanaeth cyfieithu i ddefnyddwyr Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL). Gweler y gwybodaeth gyswllt ar ein prif wefan am fanylion:
  • ein swyddfeydd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, a’u manylion cyswllt
  • sut i wneud cwyn
  • sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth
  • sut i wneud cais diogelwch data
  • ymholiadau’r cyfryngau
Diweddarwyd ddiwethaf ar 26/01/2021