Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.5

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Dileu’r neilltuad i erthygl 4 CERD (ar bropaganda ac ysgogiad i casineb a gwahaniaethu hiliol).


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Lift the reservation on article 4 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Libya).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022