Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.127

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cyflwyno cyfreithiau i ddal cwmnïau’r Deyrnas Unedig yn atebol am dramgwyddau hawliau dynol a niwed amgylcheddol ledled y byd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Enact legislation to ensure accountability on human rights violations and environmental damages resulting from global operations of United Kingdom companies (Philippines).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022