Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.70

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Sicrhau bod unrhyw newidiadau cyfreithiol, fel y Mesur Hawliau newydd, yn cynnal yr un lefel o amddiffyniadau â’r Ddeddf Hawliau Dynol bresennol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ensure that any legislative modification, such as the enactment of the Bill of Rights, maintains the level of protection that the current Human Rights Act guarantees (Mexico).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022