Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.7

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Cadarnhau’r Protocolau Dewisol i’r ICESCR a’r CRC ar weithdrefnau cwyno; a’r Confensiwn Rhyngwladol ar Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure and the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Portugal).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022