Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 19

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth:

(a) Adolygu’r Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar Fusnes a Hawliau Dynol i wneud i fusnesau ystyried eu heffaith ar hawliau plant, yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar effaith busnes ar hawliau plant.

(b) Cyflwyno a gorfodi cyfreithiau i sicrhau bod busnesau yn parchu hawliau plant, yn cynnwys prosesau caffael cyhoeddus.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

With reference to its general comment No. 16 (2013) on State obligations regarding the impact of business on children’s rights, the Committee recommends that the State party:

(a) Integrate an explicit focus on children’s rights, including the requirement for businesses to undertake child-rights due diligence, in the revised version of its first National Action

Plan on Business and Human Rights;

(b) Establish and implement regulations to ensure that the business sector, including in the context of public procurement, complies with the rights of the child.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

4 (protection of rights)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022