Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.71

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Sicrhau nad yw unrhyw Fesur Hawliau yn diddymu neu’n gwanhau’r amddiffyniadau hawliau dynol presennol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ensure that the proposed new Bill of Rights to replace the Human Rights Act, if adopted, does not remove or weaken any human rights protection granted under the current Act (Namibia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022