Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.83

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gorfodi cyfreithiau ar gydraddoldeb a pheidio gwahaniaethu a therfynu rhagfarn, senoffobia a thrais yn erbyn menywod a merched. ”


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ensure equality and non-discrimination in the current legislation through due compliance with measures to fight against prejudices, xenophobia and violence against women and girls (Paraguay).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022