Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.125

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Adolygu’r Ddeddf Cydraddoldeb parthed hunaniaeth o ran rhyw, a sicrhau y gall pobl rhyngrywiol gael mynediad at wasanaethau iechyd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Review the Equality Act 2010 in relation to gender identity and the rights of intersex persons in the context of rights to health services (Australia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022