Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 8

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig:

(a) Sicrhau bod gwahaniaethu ar sail cast yn cael ei wahardd ar unwaith gan ddod ag adran 9(5) (a) Deddf Cydraddoldeb 2010 i rym. Sicrhau y gall dioddefwyr gyrchu unioniad effeithiol, yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar ddisgyniad.

(b) Sicrhau bod cyfreithiau cydraddoldeb ar draws y Deyrnas Unedig yn diogelu dioddefwyr gwahaniaethu deublyg neu luosog (yn cynnwys trwy ddod ag adran 14 Deddf Cydraddoldeb 2010 ar wahaniaethu deublyg i rym), yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar ddimensiynau rhyw gwahaniaethu hiliol.

(c) Dylai Llywodraeth Gogledd Iwerddon fabwysiadu cyfreithiau cynhwysfawr yn gwahardd gwahaniaethu hiliol yn brydlon.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party ensure that the principles and the provisions of the Convention are directly and fully applicable under domestic law in England, Northern Ireland, Scotland and Wales, as well as in the overseas territories and Crown dependencies. In particular, the State party should:

(a) Invoke section 9 (5) (a) of the Equality Act 2010 without further delay to ensure that caste-based discrimination is explicitly prohibited under law and that victims of this form of discrimination have access to effective remedies, taking into account the Committee’s general recommendation No. 29 (2002) on descent.

(b) Taking into account the Committee’s general recommendation No. 25 (2000) on gender-related dimensions of racial discrimination, ensure that equality legislation in all jurisdictions of the State party provides effective protection to victims of dual or multiple discrimination, including, in the case of England, Scotland and Wales, by bringing into force section 14 of the Equality Act 2010 on dual discrimination.

(c) Ensure that the authorities of Northern Ireland act without further delay to adopt comprehensive legislation prohibiting racial discrimination, in accordance with the provisions of the Convention.

Dyddiad archwiliad y CU

02/10/2016

Rhif erthygl y CU

1 (definition of discrimination), 2 (general obligations)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022