Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.76

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ymgynghori’n llawn gyda’r cyhoedd cyn amnewid y Ddeddf Hawliau Dynol (1998). Wrth adael yr Undeb Ewropeaidd, sicrhau bod unrhyw gyfreithiau newydd yn cryfhau amddiffyniadau hawliau dynol ar draws y Deyrnas Unedig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Carry out extensive consultations with civil society related to the repeal of the 1998 Human Rights Act. In view of the process of leaving the European Union, ensure that any new legislation aims at strengthening human rights in the entire jurisdictions of the country (Uzbekistan).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022