Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.66

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cynnwys pob rhanddeiliad mewn drafftio a mabwysiadu Mesur Hawliau Prydeinig, yn arbennig aelodau grwpiau tlawd, lleiafrif a difreintiedig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ensure the inclusion of all stakeholders in the drafting and adoption of the British Bill of Rights, in particular representatives of the poor, minorities and vulnerable groups (Haiti).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022