Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.47

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’).


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Pursue its efforts towards ratification to become a State party to the Istanbul Convention in the near future (Bosnia and Herzegovina).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022