Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 14

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Wneud CEDAW yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig a datganoledig heb oedi i sicrhau bod pob menyw yn y Deyrnas Unedig wedi ei diogelu. Dylai hefyd sicrhau bod y Confensiwn yn berthnasol i’r holl Diriogaethau Tramor a Thiriogaethau Dibynnol ar y Goron.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Recalling its previous concluding observations, the Committee recommends that the State party incorporate all the provisions of the Convention in its legislation without further delay to ensure that the rights of women are guaranteed systematically and on an equal footing throughout all territories under its jurisdiction, including Northern Ireland. It also recommends that the State party, in accordance with its obligations under the Convention, take proactive measures to ensure that the Convention is given effect in all of its Overseas Territories and Crown Dependencies.

Dyddiad archwiliad y CU

26/02/2019

Rhif erthygl y CU

2 (elimination of discrimination against women), 3 (measures to ensure advancement of women)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019