Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.191

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cymryd camau pellach i drechu tlodi plant, ac alinio cyfreithiau gyda’r CRC.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Increase efforts to eliminate child poverty and bring domestic legislation in line with the Convention on the Rights of the Child (Hungary).

Dyddiad archwiliad y CU

07/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022