Safon byw ddigonol / tlodi – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Croesewir ymroddiad Llywodraeth Cymru i gyflwyno’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol o fis Mawrth 2021. Ond mae Cymru yn parhau i fod y genedl yn y Deyrnas Unedig gyda’r lefelau uchaf o dlodi, heb unrhyw welliannau arwyddocaol yn neilliannau pobl yn y blynyddoedd diweddar. Mae’r nifer o bobl sy’n dibynnu ar fanciau bwyd a’r nifer o aelwydydd sydd wedi eu bygwth gyda digartrefedd wedi cynyddu’n ddiweddar. Mae’r pandemig yn debygol o gynyddu lefelau tlodi yng Nghymru gydag enillion is a dirywiad economaidd posibl. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan nad yw’n credu bod ganddi’r lifrau polisi ac ariannol sylfaenol, yn arbennig o ran y system les, sydd angen i gael gwared ar dlodi yng Nghymru.  

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar safon byw ddigonol / tlodi.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020