Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 25

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cynyddu cefnogaeth ar gyfer ceiswyr lloches (yn cynnwys lwfansau dyddiol) i warantu eu hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol, yn benodol yr hawl i safon byw digonol.
Caniatáu mynediad i geiswyr lloches at gyflogaeth tra bydd eu hawliau yn cael eu prosesu.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party increase the level of support provided to asylum seekers, including through the daily allowance, in order to ensure that they enjoy their economic, social and cultural rights, in particular the right to an adequate standard of living. The Committee reiterates its previous recommendation (see E/C.12/GBR/CO/5, para. 27) and encourages the State party to ensure that asylum seekers are not restricted from accessing employment while their claims are being processed.

Dyddiad archwiliad y CU

21/06/2016

Rhif erthygl y CU

2 (implementation of the Convention), 6 (right to work), 11 (adequate standard of living)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019