Safon byw ddigonol / tlodi – asesiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Er bod cyfraddau tlodi cymharol wedi parhau’n sefydlog ar gyfer oedolion oed gwaith, cafwyd cynnydd yn y nifer o blant yn byw mewn tlodi cymharol yn y blynyddoedd diwethaf. Mae newidiadau i’r system les wedi effeithio’n anghymesur ar y mwyaf tlawd mewn cymdeithas, yn ogystal â’r rhai gyda nodweddion gwarchodedig penodol. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymryd camau positif i ddiogelu incwm a swyddi yn ystod pandemig y coronafeirws. Ond mae’r pandemig yn debygol o gael effaith arwyddocaol ar hawliau economaidd-gymdeithasol ac rydym yn dal heb ddeall yr effaith lawn.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar safon byw ddigonol / tlodi.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020