Safon byw a thlodi digonol – Gweithredu gan y llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar safon byw ddigonol / tlodi.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru

Mae ymdrechion i leihau tlodi yn ymwneud â materion a gadwyd yn ôl a datganoledig. Er bod nawdd cymdeithasol, nifer o drethi a chyfraith cyflogaeth wedi eu cadw yn ôl i Lywodraeth y Deyrnas Unedig, mae gan Lywodraeth Cymru gymhwyster dros rai meysydd perthnasol, yn ogystal â chael rhywfaint o bwerau codi trethi a benthyca.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar safon byw ddigonol / tlodi.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021