Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 18

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Edrych ar sut mae newidiadau i wariant cyhoeddus, treth a llesiant yn effeithio ar hawliau menywod. Dylent gymryd camau ar frys i leihau a datrys unrhyw effeithiau negyddol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party undertake a comprehensive assessment on the impact of austerity measures on the rights of women and adopt measures to mitigate and remedy the negative consequences without delay.

Dyddiad archwiliad y CU

26/02/2019

Rhif erthygl y CU

2 (elimination of discrimination against women), 13 (economic and social life)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019