Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 54

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Datblygu strategaeth genedlaethol ar yr hawl i fwyd digonol. Hyrwyddo diet iachus, gan gynnwys cefnogi bwydo ar y fron. Cyflwyno trethi uwch ar fwydydd sothach a diodydd llawn siwgr. Ystyried rheoleiddio marchnata ar gyfer y cynnyrch yma, tra’n sicrhau gwell mynediad at ddiet iachus.

Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar yr hawl i fwyd digonol, Canllawiau’r Cenhedloedd Unedig ar yr hawl yma yng nghyd-destun diogelwch bwyd cenedlaethol, a’r Cod Rhyngwladol ar gyfer Marchnata Amnewidion Llaeth o’r Fron.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party develop a comprehensive national strategy for the protection and promotion of the right to adequate food in order to address food insecurity in all jurisdictions of the State party and to promote healthier diets. This should include policies in support of breastfeeding in accordance with the resolutions of the World Health Assembly, including breastfeeding breaks or breastfeeding facilities in educational institutions and workplaces. The Committee also recommends that the State party introduce higher taxes on junk foods and sugary drinks and consider adopting strict regulations on the marketing of such products, while ensuring improved access to healthy diets. The Committee refers the State party to its general comment No. 12 (1999) on the right to adequate food and the Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security adopted by the Food and Agriculture Organization of the United Nations as well as to the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

11 (adequate standard of living)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022