Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 41

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Adolygu amodau a atodir i fudd-daliadau nawdd cymdeithasol. Gwyrdroi’r toriadau a gyflwynwyd gan Ddeddf Diwygio Lles 2012 a’r Ddeddf Diwygio Lles a Gwaith 2016.

(b) Sicrhau bod cyfraddau budd-daliadau nawdd cymdeithasol yn adlewyrchu costau byw ac yn ddigonol ar gyfer safon byw ddigonol, yn cynnwys mynediad at ofal iechyd, tai digonol a bwyd.

(c) Adolygu cosbau budd-daliadau nawdd cymdeithasol. Sicrhau bod yn gymesur a bod prosesau datrys anghydfodau prydlon ac annibynnol ar gael.

(d) Monitro effaith diwygiadau nawdd cymdeithasol ar fenywod, plant, pobl anabl, teuluoedd ar incwm isel a theuluoedd gyda dau neu fwy o blant.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee calls upon the State party to:

(a) Review the entitlement conditions and reverse the cuts in social security benefits introduced by the Welfare Reform Act 2012 and the Welfare Reform and Work Act 2016.

(b) Restore the link between the rates of State benefits and the costs of living and guarantee that all social benefits provide a level of benefit sufficient to ensure an adequate standard of living, including access to health care, adequate housing and food.

(c) Review the use of sanctions in relation to social security benefits and ensure that they are used proportionately and are subject to prompt and independent dispute resolution mechanisms.

(d) Provide in its next report disaggregated data on the impact of the reforms to social security on women, children, persons with disabilities, low-income families and families with two or more children.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

9 (social protection), 10 (assistance and support for families), 11 (adequate standard of living)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019