Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 52

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Darparu cronfeydd digonol i awdurdodau lleol leihau digartrefedd, yn arbennig yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Sicrhau bod yna ddigon o lochesi argyfwng, hostelau a chanolfannau adsefydlu. Osgoi troseddoli rhai sy’n cysgu’n agored. Datblygu rhaglenni i’w helpu i integreiddio yn ôl i’r gymuned. Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar yr hawl i dai digonol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee urges the State party to take immediate measures, including by allocating appropriate funds to local authorities, to reduce the exceptionally high levels of homelessness, particularly in England and Northern Ireland, and to ensure adequate provision of reception facilities, including emergency shelters and hostels, as well as social rehabilitation centres. The Committee urges the State party to adopt all necessary measures to avoid the criminalization of rough sleeping in the State party and to develop appropriate policies and programmes to facilitate the social reintegration of homeless persons. In this respect, the Committee draws the attention of the State party to its general comment No. 4 (1991) on the right to adequate housing.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

11 (adequate standard of living)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019