Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.192

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cymryd camau pellach i derfynu tlodi plant. Asesu effeithiau diwygio lles ar blant o deuluoedd difreintiedig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Increase government efforts to eradicate child poverty, and in this regard undertake an assessment of the impact of the welfare reform on children from disadvantaged families (Kazakhstan).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022