Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 53

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth: Sicrhau nad yw tlodi byth yr unig reswm dros dynnu plentyn o ofal rhiant. Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar ofal amgen i blant. (a) Gwneud mwy i helpu rhieni, gwarchodwyr a gofalwyr carennydd anffurfiol gyda’u cyfrifoldebau magu plant. (b) Sicrhau bod gwahanu plentyn o’i deulu er lles y plentyn, yn seiliedig ar ymchwiliad trylwyr, ac fel arfer ddim ond yn cael ei ddefnyddio pan fetho popeth arall. (c) Canfod lleoliad ar gyfer y plentyn sy’n galluogi cyswllt rhwng y plentyn a’r teulu biolegol. (d) Sicrhau mai dim ond pan fetho popeth arall ac am y cyfnod byrraf posibl o amser y defnyddir llety diogel yng Ngogledd Iwerddon. Taclo’r rhesymau dros gyfnodau aros hir a darparu dewisiadau amgen i lety diogel. (e) Darparu sefydlogrwydd ar gyfer plant mewn gofal. Gwneud ymdrech i ddargadw gweithwyr cymdeithasol ac osgoi newidiadau diangen mewn lleoliadau. (f) Ymgynghori gyda phlant ar gynlluniau ar gyfer eu gofal, a’u cefnogi wrth adael gofal trwy addysg bellach a chyflogaeth. (g) Deddf Mesur Mabwysiadu a Phlant Gogledd Iwerddon.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Drawing the State party’s attention to the Guidelines for the Alternative Care of Children (General Assembly resolution 64/142, annex), the Committee emphasizes that conditions directly and uniquely attributable to poverty should never be the sole justification for removing a child from parental care. The Committee recommends that the State party: (a) Intensify its efforts to render appropriate assistance to parents and legal guardians, including informal kinship carers, in the performance of their child-rearing responsibilities; (b) Ensure that the removal of children from their families is always subject to thorough investigation, is in accordance with the best interests of the child and is only used as a measure of last resort; (c) Wherever possible, find a placement for the child that will facilitate contact with his or her biological parents and siblings; (d) Ensure that secure accommodation in Northern Ireland is only used as a measure of last resort and for the shortest possible period of time, address the reasons for repeated or lengthy stays in such accommodation and develop alternatives to secure accommodation; (e) Take all measures necessary to provide stability for children in care, including efforts to retain social workers and to avoid unnecessary changes in placement; (f) Inform and consult with children from an early stage on plans for their care and transition and provide sufficient support for care leavers, including for accommodation, employment or further education; (g) Expedite the approval and enactment of the Adoption and Children Bill in Northern Ireland.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

20 (children deprived of a family), 21 (adoption), 27 (adequate standard of living)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019