Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 29

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth:

(a) Taclo achosion gwraidd marwoldeb babanod a phlant, yn cynnwys amddifadedd ac anghydraddoldeb.

(b) Cyflawni gwiriadau awtomatig, annibynnol a chyhoeddus o farwolaethau neu anafiadau difrifol annisgwyl i blant yn y ddalfa, mewn sefydliadau gofal ac iechyd meddwl ar draws y Deyrnas Unedig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party:

(a) Address underlying determinants of infant and child mortality, including social and economic deprivation and inequality;
(b) Introduce automatic, independent and public reviews of unexpected death or serious injury involving children, including in custody, care and mental health-care institutions in all the territory of the State party.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

3 (best interests of the child), 24 (health and health services), 27 (adequate standard of living)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022