Sefydliadau cyfiawnder troseddol – asesiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Cafwyd rhai datblygiadau polisi positif, megis y Strategaeth Troseddwyr Benywaidd, diwygiadau i’r gwasanaeth prawf ac argaeledd gwasanaethau cyswllt ac arallgyfeirio. Fodd bynnag, mae gorlenwi, amodau gwael, defnyddio grym, carchariad unigol, trais a hunan-niweidio mewn carchardai yn dal i fod yn gyffredin. Mae cyfraddau carcharu yn uchel ac mae pobl o leiafrifoedd ethnig wedi eu cynrychioli’n ormodol. Mae gwasanaethau iechyd meddwl a mamolaeth yn dal i fod yn annigonol, ac mae pandemig y coronafeirws wedi cyflwyno heriau atodol i ddarparu cyfundrefnau carchardai diogel a gweddus.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar sefydliadau cyfiawnder troseddol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020