Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 40

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth: Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i ryddid rhag pob math o drais. (a) Gwahardd defnydd o ynnau Taser a dyfeisiau tebyg (arfau rhyddhad trydanol) ar blant. Casglu data wedi ei ddadelfennu yn ôl oed i fonitro eu defnydd. (b) Gwahardd pob dull o ataliaeth disgyblu yn erbyn plant mewn sefydliadau (preswyl a di-breswyl). Gwahardd ataliaeth sy’n fwriadol boenus ar blant. (c) Sicrhau y defnyddir ataliaeth pan fetho popeth arall, a dim ond i’w atal rhag niweidio ei hun neu eraill. (d) Casglu a cyhoeddi data ar ddefnydd o ataliaeth yn erbyn plant ym mhob lleoliad, yn cynnwys yn y ddalfa ac addysg.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

With reference to the Committee’s general comment No. 13 (2011) on the right of the child to freedom from all forms of violence, and to target 16.2 of the Sustainable Development Goals, the Committee urges the State party to: (a) Prohibit the use on children of electrical discharge weapons, such as Tasers, attenuating energy projectiles (in Northern Ireland) and any other harmful devices and systematically collect and publish age-disaggregated data on their use in order to monitor the implementation of such prohibition; (b) Abolish all methods of restraint against children for disciplinary purposes in all institutional settings, both residential and non-residential, and ban the use of any technique designed to inflict pain on children; (c) Ensure that restraint is used against children exclusively to prevent harm to the child or others and only as a last resort; (d) Systematically and regularly collect and publish disaggregated data on the use of restraint and other restrictive interventions on children in order to monitor the appropriateness of discipline and behaviour management for children in all settings, including in education, custody, mental health, welfare and immigration settings.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

19 (protection from all forms of violence), 37 (detention)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022