Cadw oherwydd iechyd meddwl – asesiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Yn y blynyddoedd diweddar, cafwyd deddfau newydd i wella amddiffyniadau hawliau ar gyfer y rhai sy’n cael eu cadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl trwy’r Ddeddf Unedau Iechyd Meddwl (Defnyddio Grym) a’r Ddeddf Galluedd Meddyliol (Addasiad), er bod y ddwy Ddeddf yn dal heb eu gweithredu. Mae Cynllun Hirdymor y GIG yn ymroi i fuddsoddiad atodol mewn gofal argyfwng a chymunedol, a allai atal cadw neu ohirio i ryddhau. Fodd bynnag, ceir tystiolaeth bod cyfraddau cynyddol o gadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl, problemau arwyddocaol o ddiffyg cymesuredd o ran cadw ac ataliaeth, a thriniaeth ddiffygiol a gohirio rhyddhau ar gyfer rhai pobl gydag anableddau dysgu ac/neu awtistiaeth. Mae’r pandemig wedi gwaethygu cyfraddau cyffredinol o iechyd meddwl gwael, a mesurau diogelwch llai yn erbyn cadw am resymau iechyd meddwl.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gadw am resymau iechyd meddwl.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020