Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 63

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth: (a) Casglu a chyhoeddi data ar gyffuriau seicotropig (Ritalin, Concerta ac ati) a ragnodir i blant. (b) Sicrhau y rhagnodir cyffuriau pan fetho popeth arall, yn dilyn asesiad unigol o fuddiannau gorau’r plentyn. Hysbysu plant a’u rhieni yn briodol am sgìl effeithiau triniaethau o’r fath ac am ddewisiadau anfeddygol amgen. (c) Monitro diagnosis o anhwylderau diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd. Archwilio achosion sylfaenol unrhyw gynnydd mewn diagnosis.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

63. The Committee recommends that the State party: (a) Regularly collect data on the amount and regularity of psychotropic drugs (Ritalin, Concerta, etc.) being prescribed to children, and make the data transparent; (b) Ensure that the prescription of drugs is used as a measure of last resort and only after an individualized assessment of the best interests of that child, and that children and their parents are properly informed about the possible side effects of such medical treatment and about non-medical alternatives; (c) Establish a system of independent expert monitoring of diagnoses of or related to attention deficit and hyperactivity disorders, and undertake a study on the root causes of their increase, also aimed at improving the accuracy of diagnoses.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

24 (health and health services), 25 (review of treatment in care)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022