Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 29

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Sicrhau bod defnydd o arfau rhyddhau trydan (tasers) yn dilyn egwyddorion angenrheidrwydd, cyfrifolaeth, cymesuredd, rhybudd o falen llaw (ble fo’n bosibl) a rhagofal. Sicrhau bod tasers ddim ond yn cael eu defnyddio dan amgylchiadau eithriadol ar grwpiau dan risg penodol o niwed, fel plant a phobl ifanc. Ymchwilio i’r rhesymau dros ddefnydd anghymesur o tasers yn erbyn pobl sy’n perthyn i leiafrifoedd. Gwahardd defnydd o tasers yn y modd ‘taniad llonyddu’, ble mae’r arf yn cael ei osod yn uniongyrchol ar y corff. Ni ddylai staff mewn carchardai na llefydd eraill sy’n amddifadu o ryddid, yn cynnwys lleoliadau iechyd meddwl, gario tasers.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

he Committee considers that the State party should ensure that the use of electrical discharge weapons is strictly compliant with the principles of necessity, subsidiarity, proportionality, advance warning (where feasible) and precaution. The State party should provide clear presumptions against the use of tasers on vulnerable groups, such as children and young people; investigate the causes for their disproportionate use against members of minorities; and, prohibit their use in drive stun mode. The Committee is of the view that electric discharge weapons should not form part of the equipment of custodial staff in prisons or any other place of deprivation of liberty, including mental health settings.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

16 (cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019