Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 35

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Diddymu cyfreithiau sy’n caniatáu i bobl gael eu cadw a thrin heb eu cydsyniad ar sail eu hamhariad gwirioneddol neu ddeongledig.

(b) Ymchwilio’n llawn i a therfynu pob ffurf o gam-drin pobl anabl mewn sefydliadau.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party:

(a) Repeal legislation and practices that authorize non-consensual involuntary, compulsory treatment and detention of persons with disabilities on the basis of actual or perceived impairment.

(b) Take appropriate measures to investigate and eliminate all forms of abuse of persons with disabilities in institutional facilities.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

14 (liberty and security of the person)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/09/2019