Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.137

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cydymffurfio gyda safonau rhyngwladol parthed hawliau carcharorion ac amodau cadw.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Cydymffurfio gyda safonau rhyngwladol parthed hawliau carcharorion ac amodau cadw.

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022