Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.119

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Adolygu effaith y ‘Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb’ 2016. Adolygu dulliau asiantaethau cyfiawnder troseddol i daclo troseddau casineb.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Conduct a full review of the effectiveness of the 2016 Hate Crime Action Plan, and review approaches by criminal justice agencies under the current legal framework in order to address reports of increasing hate crime in the United Kingdom (Canada).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022