Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 29

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ymchwilio i’r nifer anghymesur o bobl dduon a phobl o leiafrifoedd ethnig o fewn y system cyfiawnder trosedd ar draws y Deyrnas Unedig. Cymryd camau pendant i derfynu rhagfarn a thuedd hiliol yn y system cyfiawnder troseddol, yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar atal gwahaniaethu hiliol yn y system cyfiawnder troseddol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party ensure that the overrepresentation of black people and people belonging to ethnic minority groups at all stages of the criminal justice system in England, Northern Ireland and Wales is thoroughly investigated, and that it take concrete measures to effectively address racial prejudice and bias in the criminal justice system, taking into account the Committee’s general recommendation No. 31 (2005) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system.

Dyddiad archwiliad y CU

02/10/2016

Rhif erthygl y CU

2 (general obligations), 5 (prohibition of racial discrimination; equal enjoyment of rights), 6 (remedies)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019