Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 27

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Sicrhau bod llywodraethau Gogledd Iwerddon a Chymru yn adolygu effaith pwerau stopio a chwilio yn rheolaidd ar bobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig gweladwy. Dylid defnyddio grymoedd o’r fath mewn modd cyfreithlon ac nad yw’n gwahaniaethu, ar sail amheuaeth rhesymol pob tro, a gyda system fonitro lawn. Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar atal gwahaniaethu hiliol yn y system cyfiawnder troseddol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Recalling its general recommendation No. 31 (2005) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system, the Committee recommends that the State party ensure that the governments of Northern Ireland, Scotland and Wales regularly review the impact of stop and search powers on persons belonging to visible ethnic minority groups, and take effective measures to ensure that such powers are used in a lawful, non-arbitrary and non-discriminatory manner on the basis of reasonable suspicion, with rigorous monitoring and review mechanisms.

Dyddiad archwiliad y CU

02/10/2016

Rhif erthygl y CU

2 (general obligations), 5 (prohibition of racial discrimination; equal enjoyment of rights)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019