Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.160

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Adolygu amodau carchardai a’u gwneud yn llefydd mwy diogel. Ystyried datblygu cynllun gweithredu i daclo cynnydd mewn hunan-niweidio, hunanladdiad a gorlenwi.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Review current prison safety and conditions and consider developing an action plan to address increases in self-harm and suicide as well as overcrowding in prisons in the United Kingdom (Canada).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022